Privacy

Zie onze algemene voorwaarden.

 

3. Privacy en gegevens gebruik

 1. Bergsma Vouwfietsen verwerkt persoonsgegevens van de klant doordat de klant gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de klant deze zelf aan Bergsma Vouwfietsen verstrekt.

 2. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig ter beschikking aan Bergsma Vouwfietsen.

 3. Onder relevante gegevens wordt minimaal gezien:

  1. Voor- en achternaam

  2. Adresgegevens

  3. Telefoonnummer

  4. E-mailadres

  5. E.v.t. bankrekeningnummer

 4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter bechikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden.

 5. De persoonsgegevens van de klant die vermeld worden door Bergsma Vouwfietsen worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan Bergsma Vouwfietsen;

  1. De overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtigingen jegens de klant nakomen.

  2. De klant optimale service verlenen.

  3. De klant in geval van gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

 6. Bergsma Vouwfietsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van uw betaling

  2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  5. Om goederen en diensten bij u af te leveren

  6. Bergsma Vouwfietsen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  7. Bergsma Vouwfietsen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 7. Bergsma Vouwfietsen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bergsma Vouwfietsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 8. Bergsma Vouwfietsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 9. Bergsma Vouwfietsen neemt de bescherming van de klant gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de klant de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 10. Gegevens van de klant worden bewerkt en opgeslagen in het administratiesysteem en boekhoudsysteem van Bergsma Vouwfietsen.

 11. Bergsma Vouwfietsen garandeert zover mogelijk gemaakt dat de gegevens van de klant veilig zijn.

 12. De klant heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergsma Vouwfietsen en heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat de klant bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de klant beschikken in een computerbestand naar de klant of een ander, door de klant genoemde organisatie, te sturen. De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@bergsmavouwfietsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bergsma Vouwfietsen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 13. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bergsmavouwfietsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


TerugLET OP! vakantieperiode en aanscherping NS

Let op! van 17-7-2024 tot en met 04-08-2024 is de winkel gesloten i.v.m. vakantie. Alle weborders zullen in de 1e week na onze vakantie verwerkt worden.

NS heeft aangekondigd om op 1 juli 2024 de regels aan te scherpen voor vouwfietsen in de trein. GEEN ZORGEN! 99% van alle vouwfietsen van maximaal 20 inch waarbij ook het stuur kan invouwen valt binnen de gestelde afmetingen!


Openingstijden

Maandag:  11.00 - 16.00 uur
Dinsdag:  09.00 - 16.00 uur
Woensdag:  Gesloten
Donderdag:  09.00 - 20.00 uur
Vrijdag:  09.00 - 16.00 uur
Zaterdag:  09.00 - 16.00 uur
Zondag:  Gesloten
 
Telefonisch bereikbaar op: 06-40827839. (appen kan ook)

Afwijkende dagen
17 juli t/m 4 augustus 2024 (Vakantie):   Gesloten


FacebookBeixo
BeOne
Birdy
Bizobike
Bohlt
Dahon
DEMA
EOVOLT
Hercules
MBM
Puch
SollSo
Staerk
Takashi
Tern
UGO
Van Raam
Vogue